Türkiye’nin Güneydoğusunda bir ilçe .

  Gerger, Türkiye’nin Güneydoğusunda Adıyaman iline bağlı bir ilçedir. Adıyaman'ın  kuzeydoğusunda yer alır. Kuzeydoğu Torosların kırıkları arasında kurulmuş olan Gerger, 702 km yüz ölçümüne sahiptir. Dağlık bir arazi yapısına sahip Gerger’in rakımı 770 metredir.

Kuzey doğusundan Güneybatısına kadar Gerger’in doğusunu Fırat nehri belirler. Fırat nehri Gerger’in doğuda tabii sınırıdır. Doğuda Diyarbakır Çüngüş ve Çermik ile Şanlıurfa- Siverek, batısı Kahta ve Sincik güneyi Şanlıurfa ve Kahta ile çevrilidir.

Nemrut dağı ilçenin güneybatı köşesinde sınır oluşturmaktadır. Gerger’in genel yapısı dağlıktır.Tarıma elverişli ova güneyde ki Canbek haricinde hemen hemen yoktur.

1.Akarsular

Türkiye’nin en büyük akarsularında Fırat, ilçeye yaya gibi doğrudan sarmaktadır. Fırat ilçenin kuzeydoğusunda Sengeto mezrası ile Cüngüş arasında ilçenin doğu sınırına girmeye başlar. Güneydoğusunda Kahta- Siverek Gerger bölgesinde Gerger sınırından çıkar. Fırat’ın Gerger ilçesi dahilindeki uzunluğu 117 km dir.

Fırat Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Km uzunluğu 2800 km dir. Türkiye sınırında kalan kısmının uzunluğu 971 km dir. Nehir üzerinde Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Keban, Karakaya, Atatürk, Rizecik ve Karbamış barajları ayrıca Fırat’ın suyu inşa edilen iki adet Şanlıurfa tüneli ve Harran ovasını sulamaktadır.

Fırat Marttan hazirana doğru yavaş yavaş kabarır. Temmuz ve ocak ayları debisinin en az olduğu aylardır.Buna rağmen yine de bol su akışı vardır.Gerger’in diğer önemli iki akarsuyu Çifthisar çayı ve Demirtaş çayıdır. Demirtaş çayı Gerger dışında Sincik ilçesi sınırlarında  doğar. Demirtaş ve Yeni bardak önünden geçerek Sengeto mezarsı sınırlarında Fırat'a karışır. Toplam uzunluğu 26 km dir.

Çift hisar çayı Gürgenli köyü sınırlarında kaynaklanır. Nakışlı su tepe den gelen kollar ile Çift hisar’ın batısında birleşir. Açma altından Fırat'a kavuşur. Toplam uzunluğu 4.6 km dir.

2.Göller

Gerger Fırat üzerine yapılan Karakaya ve Atatürk barajları arasında kalmaktadır. Kara kay baraj gölü ilçe sınırı dışındadır. Ancak Atatürk barajı gölü Gerger’i sahil kenti haline getirmiştir. Atatürk baraj gölü Gerger- Üçkaya, Taraksu ya kadar gelmiştir.

Fırat üzerine kurulan baraj gölleri dışında Gerger’in en önemli gölü Gürgenli, Güngörmüş sınırları içinde 1km2 alana sahip volkanik bir göl olan Kara göldür.

3.Dağları

İlçe kuzeydoğu Toroslar üzerinde kuruludur. Önemli dağları; Göl yurt güneyindeki Kımıl dağı( 2250 m),Demirtaş batısındaki Şorik dağı, Avacık dağı, Kardek Dağı, Serev dağı,Kız çukuru dağı, İftar dağı, Sarıgöl dağı, Büyük dağ, Güllü çukur dağı,Kara mağara dağıdır. Ayrıca Nemrut dağı ilçenin batısında sınır oluşturmaktadır.

4.Bitki Örtüsü

Gerger dağlarında seyrek meşe ormanları hakimdir. Meşe ormanları içindeki sakız ağaçları 30 yıllıktır. Antep fıstığına aşılanmaktadır. Ormandaki ağaçların hemen hemen tamamı yakacak olarak tüketilmektedir. Kerestelik ağaç yoktur. Seyrek görünümlü meşe ormanları dışında Gerger dağları çıplak bir görünüm arz etmektedir. Dağlar genellikle çıplaktır.

5.İklim

Gerger de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu karasal iklim özellikleri bir arada görülür. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Gerger çevresindeki Karakaya ve Atatürk barajları iklimi daha yumuşatmıştır. Gerger de meteoroloji istasyonu yoktur.

5. Gergerin Jeopolitik Yapısı ve Depremsellik

Gerger de önemli bir deprem olmamıştır. Deprem Araştırma Daire Başkanlığının haritasında görüldüğü gibi Adıyaman kuzeyi 1.dereceden deprem kuşağı üzerindedir. Gerger hemen hemen tamamıyla bu alana girmektedir. Adıyaman dahilindeki diğer faylar Çelikhan-Sincik fay hattıdır. İl 1. Ve 2. Derece deprem kuşağındadır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları